Arne Liaklev

1. kandidat, f.1969, Selvstendig næringsdrivende

Liaklev er eier og daglig leder av økoturismebedriften Dogpower, et foretak innen naturbasert reiseliv. Han har nettopp begynt i jobben som Koordinator for Forum for Natur og Friluftsliv i Finnmark. Det innebærer å arbeide for økt aktivitet innen frivillige organisasjoner som Naturvernforbundet, Norges Jeger- og fiskeforbund og Turlag i Finnmark, og er også en høringsinstans som taler friluftslivets sak i det offentlige rom.

I sommerhalvåret jobber han som lakseoppsyn på Varangerhalvøya og er hundekjører på vinteren. Han har vært bosatt i Finnmark siden 2006 og pendler mellom kyst og innland i Øst-Finnmark, Kongsfjord i Berlevåg Kommune og Vaggatem i Øvre Pasvik, Sør-Varanger kommune.

- Min viktigste oppgave som fylkestingsrepresentant for De Grønne vil være å gjennomføre det grønne skiftet i Finnmark og nordområdene.

Gullkorn fra fylkesprogrammet vårt:

  • Verne fjorder og innland for miljøskadelig storindustri som gruvedrift med sjødeponering og oppdrett i åpne merder.
  • Ta i bruk Finnmarks potensiale for økoturisme og gårdsturisme, noe som kan skape arbeidsplasser og være med på å synliggjøre de unike naturverdiene i fylket.
  • Innhente og systematiserere de observasjonene som naturbrukende næringer gjør, med tanke på at detteer en viktig del av kunnskapsgrunnlaget om endringer i naturen.
  • Sette ned et utvalg som skal se på det framtidige behovet for arbeidskraft i fylket nå som vi ikke lenger vil ha et lønnsnivå preget av oljenæringen.

  • Innføre individuell merking av reinsdyr og laks, med tanke på å gjøre kontroll enklere og innføre konsekvenser for de som ikke ivaretar dyrehelse.
Arne Liaklev

Jeg ønsker primært å jobbe for å styrke små- og mellomstore bedrifter innen grønne næringer, og særlig primærnæringer som høster av naturgrunnlaget i Finnmark i form av fiskeri, jordbruk, reindrift og skogbruk. Å gi Finnmark flere offentlige, statlige arbeidsplasser i form av mer byråkrati og administrasjon er ikke det vi trenger. Vi trenger grønn innovasjon og muligheter til å stå på egne bein.