Kultur

MDG samfunnsvisjon er basert på en nedgang i det materielle konsumet og en større plass for åndelig aktivitet.

Det må fortsatt satses på å opprettholde et rikt kulturliv i byene og bygdene. Midlene må være fordelt over hele fylket uavhengig av størrelse og etnisk bakgrunn.