Samferdsel

MDG vil arbeide for å oppgradere alle tunneler som ikke holder tilfredsstillende sikkerhetskrav.

Vi vil også arbeide for å avlaste fylkesveiene ved å tilrettelegge for tungtransport sjøveien, for eksempel mellom Alta og Hammerfest.

Det må tilrettelegges bedre for fotgjengere og syklister ved å bygge ut sykkelstier langs fylkesveiene og forbedre trafikkulturen.

Det kollektive transporttilbudet må ha som mål å gjøre bil unødvendig og det bør være mest mulig miljøvennlig.